Make your own free website on Tripod.com

[qf ot3,dkitva44tdt

ot3, vtitst38 la,,k la,r5mmallt ,tgslu3o ot3, v588t,tma,,allt lt;kd0k 8afgl;t g8oymt ot3, ,tskla'7allkxy ;yl5fmtly]t myf4u3o ot3, 3v,k8tpk ia8mallt it8toa88k pa8lt lkm5da' ot3, 3v,tdk8y 8allt 8allt;af4588t palltxy ot3, dk]axxtrkg;ot ;y7allao85 v5xammt;k ot3, dkiko5rkg;ot l5;a84u 3so85 larrtmk ot3, dkiallt g8g=ot ;ymy,sy 3s,y g8-t;k lkm5